Så kan kommuner arbeta effektivt för hållbara livsstilar