Nyheter

Det enda som behövs är vindkraft

Vindkraften kan klara hela världens energibehov.

Bilen, biffen och bostaden- Hållbara laster, smartare konsumtion

Statlig offentlig utredning av Stefan Edman. Slutbetänkandet handlar om hur hushållens konsumption kan bli smartare för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet. Du får ett 60-tal förslag om energi, bilar, kemikalier, design, sociala värden med en rad win-win effekter för ekonomi och ekologi.

Klass 5 från Brearedsskolan, Halmstad, vann Energispaningen 2005

Tävlingen Energispaningen avgjordes genom en spännande finaltävling i Exercishuset i Göteborg. Tre mellanstadieklasser tävlade mot varandra för att avgöra vilken klass som kom på 1:a, 2:a respektive 3:e plats. Dagens tävland klasser och deras bidrag hittar ni på bild här !

Energispaningen: Pressmeddelande före tävling

Mellanstadieklasser tävlar om titeln "årets Energispanare" på Heden i Göteborg den 12 maj. Tävlingen avgörs i Exercishuset klockan 13.00. Priset är förutom äran, T-shirts, diplom och pokal - en heldag på Liseberg för hela klassen!

Regeringen avsätter 2 miljarder till energiinvesteringar i offentliga lokaler.

Pressmeddelande Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. 14 april 2005

Ny hemsida

Energiråd Väst har nu släppt sin nya hemsida! Här kan ni finna information kring vad som pågår inom energiområdet i regionen.

Agenda 21 i samverkan

Agenda 21 i samverkan invigs