vatten_-_kopia.jpg

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Kraven införs för att möta EU-kommissionens synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. 

- Förslaget innebär en balans mellan klimatnytta och rimliga krav på fastighetsägarna att genomföra energibesparande åtgärder, menar energiminister Anders Ygeman.

Krav på installation av system för IMD av värme införs för:

 

  • Flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år.
  • Flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år.

 

Krav på installation av system för IMD för förbrukning av tappvarmvatten införs vid ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. System för IMD ska installeras för varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag finns i särskilda fall.

Mer info på: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/begransade-krav-pa-imd-installation-infors/

 

Förordningen träder i kraft den 1 december 2019. Krav på installation av IMD träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Fler nyheter

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport.