Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Projektet ska skapa kunskap och attitydförändring som ökar takten i omställningen till ett hållbart och energieffektivt offentligt byggande hos deltagare i Norge, Danmark och Sverige.
micah-hallahan-3_ebugmkzuq-unsplash.jpg

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

Nybyggande, renoveringar och uppgraderingar ger stora möjligheter att minska fastigheters klimatbelastning. En genomtänkt drift- och förvaltning bär också en stor potential till energieffektivisering och till minskade driftskostnader för fastigheten.

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Vår förhoppning är att katalysera en snabbare omställning och utveckling.

Genom nätverket avser vi hantera frågeställningar inom områden som energi- och CO2 -minimering genom specifikationer och materialval, cirkulär design, återbruk, byggprocessen, renoveringar, och optimerad drift och förvaltning.

Vår plan
Vi bygger vidare på ett tidigare nätverk* med ambition att engagera fler kommuner och adressera ytterligare frågeställningar och fokusområden. Från VGR finns också en önskan att vi tydligt "krokar arm" med övriga projekt och insatser som pågår i vår region, exempelvis inom Klimat 2030 arbetet, för att på så sätt förstärka hela erbjudandet.
Första steget är att förstå behov och intressen ute i kommunerna, så att vi kan sätta inriktning och ambition för nätverkets aktiviteter. Vår tidsmässiga plan är att starta aktiviteter under september månad. Till en början digitala träffar och så snart möjligt även fysiska möten.

Vad menar vi med Nätverk?
På sikt skapar vi samarbetsgrupper, eller nätverk, runt olika frågeställningar. Vägen dit styrs av målgruppernas behov och intressen. I startskedet blir det fristående och öppna aktiviteter kring olika teman och med tydlig koppling till målgrupperna.

För vem?
Målgrupperna finns hos kommunernas avdelningar för bygg- och anläggning samt förvaltning, drift och underhåll. Fastigheternas brukare är en ytterligare målgrupp. S2C projektet följer tre praktikfall inom skolbyggandet. Vi tror att byggandet av nya förskolor och skolor kan vara ett område där det finns gemensamma frågeställningar.
Medverkan i nätverket och aktiviteterna är avgiftsfri, men deltagaren står själv för egen tid och kostnad för resor till och från aktiviteterna.

Vad gör S2C-projektet?
Projektet stöttar hållbart byggande genom fastighetens hela livscykel, dvs från etablering till avveckling. Finansieringen kommer från EU (Interreg - ÖKS) och vi på Energikontor Väst har även finansiering från Västra Götalandsregionen (VGR). Projektet är treårigt och startade i oktober 2019.

Projektet har tre praktikfall inom hållbart byggande. Göteborg, Aalborg i Danmark – Agder kommune i Norge. Även Göteborgs stad är part i projektet och det svenska praktikfallet är därför den fossilfria förskolan Hoppet.
Läs mer om S2C på: https://www.s2c-eu.com/
Länk till Hoppets Förskola finns här

Vill du veta mer? Kontakta Peter Berg, peter.berg@innovatum.se 

 

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Fixa laddplats hjälper företag att ordna elbilsladdning

Antalet elfordon i Sverige ökar kraftigt och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Med det ökar behovet av att kunna ladda sin bil - även under arbetstid. I sin senaste upplaga riktar sig projektet Fixa laddplats till företag som vill ordna elbilsladdning på jobbet.

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!