Stöd för energiåtgärder i företag

Vill du minska energianvändningen och kostnaderna i ditt företag? Vi hjälper er att hitta rätt bland stöd och metoder och ger förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt.
red.jpg
Brf-Linnégatan bildades 2003 och är en bostadsrättsförening i Göteborg som omfattar 125 lägenheter. Fastigheten består även av 1 000 kvadratmeter lokaler som långsiktigt hyrs ut till kommersiell verksamhet.

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

- Om vi inte hade fått stöttning av Energikontoret hade vi kanske inte fått till en kartläggning på grund av den relativt höga kostnaden, säger Håkan Moldén.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet idag och innehåller också förbättringsförslag för hur energianvändningen kan bli mer effektivt. Energikontoret kan hjälpa till vid ansökan av energieffektiviseringsstöd med tips och råd.

- Energikartläggningen har underlättat arbetet för oss säger Håkan Moldén. Det har tex varit mycket bra att ha ett professionellt underlag för diskussionerna i styrelsen. Föreningen fick lägesrapporten klar i oktober 2019 och utifrån energikartläggningen planerar de nu att fortsätta arbetet under 2020 med flera energibesparande åtgärder.

- Vi kommer att titta på optimering av värmesystemet, isolera vindar och hur vi kan återvinna värmen från garagen. Vi räknar med att det finns potential att spara 10-15% genom dessa åtgärder, säger Håkan.

Vidare har föreningen sökt bidrag från Naturvårdsverket för att projektera 21 laddplatser. Detta blev resultat av en enkätundersökning som gjordes förra året för att identifiera behovet och få djupare förståelse kring intresset av elbilar. Styrelsen kommer att investera 500 000 kr på laddinfrastruktur och har fått 250 000 kr beviljat i stödsumma.

Senaste åren har det via Energimyndigheten funnits stöd att söka för de företag som vill genomföra energibesparande åtgärder. Vår roll på Energikontor Väst har varit att hjälpa till vid ansökan av stöd för energiåtgärder och att hitta rätt bland stöden. Vi håller gärna löpande kontakt för att ge råd under arbetets gång, säger Pedram Farhang som är projektledare på energikontoret och jobbar med energieffektivisering tillsammans med flera kollegor.

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Fixa laddplats hjälper företag att ordna elbilsladdning

Antalet elfordon i Sverige ökar kraftigt och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Med det ökar behovet av att kunna ladda sin bil - även under arbetstid. I sin senaste upplaga riktar sig projektet Fixa laddplats till företag som vill ordna elbilsladdning på jobbet.

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!