Energieffektivisering

Kommunsamverkan för hållbart byggande är igång!

I september startades en helt ny samverkansgrupp för hållbart byggande upp, riktad till offentliga aktörer inom Västra Götaland. Den 26 november är nästa träff. Öppen för alla. Välkommen!

Malin Emmoth

Kommunikatör

Digital frukost för industrin!

Teams
20 november, 2020 - 09:0010:30

Att använda mer energi än nödvändigt är både dyrt och påfrestande för klimatet. Energieffektivisera er verksamhet och minska era kostnader!

Att minska energikostnaderna kan vara viktigt för många företags överlevnad i dessa tider. För att erbjuda hjälp och opartisk rådgivning bjuder Energimyndigheten, Energieffektiviseringsföretagen och Energikontor Väst in till ett digitalt webbinarium med fokus på energieffektivisering och hur ni tar nästa steg mot en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster

Digitalt
6 november, 2020 - 09:0011:00

Under den här kostnadsfria workshopen får du testa konkreta verktyg för hur ditt företag kan förbättra era energitjänster!

Vi välkomnar företag som säljer belysning, ventilation, konsulttjänster eller andra åtgärder som minskar energianvändningen och vill bli bättre på att möta sina kunders behov.

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Samverkansplattform för ökad energieffektivisering

Regional samverkansplattform för att driva det regionala utvecklingsarbetet för att skapa en ökad energieffektivisering
Regional samverkansplattform för att driva det regionala utvecklingsarbetet med att en ökad energieffektivisering.

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.